+386 (0)40 642 645 info@center-otroci.si

T: 040 642 645

Vilharjeva 31a, ILIRSKA BISTRICA

info@center-otroci.si

O nas

V Društvu za življenje, ki deluje že od leta 2013 in v katerem nudimo psihološko pomoč posameznikom, smo se odločili za brezplačno pomoč mladoletnim v stiski s ciljem nuditi brezplačno pomoč predvsem tistim mladoletnikom, ki so ali pa še doživljajo kakršnokoli od oblik fizičnega ali psihičnega nasilja, spolno nadlegovanje ali zlorabo ali pa različne vrste nasilja, ki ga izvajajo nad sabo (odvisnosti, samopoškodbe, anoreksija, bulimija,…), da bi lažje in na pravi način predelali svoje travmatične izkušnje.

Razlogi za tovrstno pomoč

Vse večja prisotnost nasilja v družbi je bil razlog, da raziščemo pojavnost nasilja med mladoletnimi otroki v občini Ilirska Bistrica. Od meseca decembra 2018 do februarja 2019 smo anketirali osnovnošolce od 5. do 9. razreda ter dijake in dijakinje od 1. do 4. letnika Gimnazje Ilirska Bistrica (za sodelovanje se je odločilo šest od skupno sedmih osnovnih šol v občini in Gimnazija Iirska Bistrica). Anketa je pokazala, da je v največji meri prisotno medvrstniško nasilje, v preveliki meri pa tudi spolno nadlegovanje ali celo spolna zloraba, ki so ga ali ga še doživljajo predvsem dekleta s strani odrasle osebe. Mladi doživljajo kot nasilna tudi nekatera dejanja s strani pedagoških delavcev, zanemariti pa ne gre tudi nasilje v družini. Mladoletni so v anketi izrazili da bi svojo stisko lahko najbolje zaupali in reševali s strokovnjakom, ki ni vezan na njihovo šolo, enakega mnenja so tudi pedagoški delavci, ki smo jih ravno tako anketirali. Odločili smo se, da mladoletnikom tovrstno pomoč pri nas nudimo brezplačno.

Cilji

Glavni cilj je rehabilitacija in učenje kako si lahko mladi najbolje pomagajo sami in predelajo travmatične izkušnje, da jih ne bi prenašali dalje v odraslost in morebili na svoje naslednike. Prav tako je cilj pomagati staršem oziroma skrbnikom mladoletnikov, ki so se znašli v težavah, pa tudi pedagogom n vsem, ki se vsakodnevno srečujejo z otroki, da bi bili sami sebi in otrokom pravilna pomoč in opora. 

Ekipa:

Terapevta: Mojca Gantar in Dejan Fabijančić

Dr medicine, psihoterapevt (zunanje svetovanje)

pravnik (zunanje svetovanje) 

 

Radost je kadar lahko nekomu pomagaš, še večja radost bo takrat, kadar tak center ne bo več potreben in bomo njegova vrata lahko zaprli.”                     – Mojca Gantar, ustanoviteljica centra –